Februari 2018

Hallo iedereen!

De kop is er af: het jaar 2018 is goed en wel begonnen. Zo ook voor de leden van Excelsior, want inmiddels zijn de eerste activiteiten al weer achter de rug.

Maar, eerst even kort terug naar de decembermaand, want daar zijn nog een paar zaken onbesproken gebleven. Vorige keer kon u al lezen over de geslaagde stoofperenverkoop van de malletband op de Kerstmarkt en de muzikale medewerking van orkestleden aan het Walking Dinner van het Kinderkerstfeest (PKN). Daarmee waren de feestelijkheden echter niet gedaan. Op woensdagavond 20 december zorgden de blazers voor sfeermuziek op het Concordiaplein, na het Kinderkerstfeest van CDBS Ichthus. Op kerstavond zaten dezelfde muzikanten klaar in het idyllisch gelegen kerkje van Oostum, om daar vanaf 00.00 uur muzikale begeleiding te bieden aan de Kerstnachtdienst. De dienst was in Engelse stijl, d.w.z.: er werden traditionele Engelse kerstliederen gespeeld en gezongen, vertaald naar het Gronings. Dominee Pieterman vertelde het Kerstverhaal vanuit het unieke perspectief van het ezeltje, en ook muzikant Gert Sennema verzorgde een aantal intermezzo’s. Een bijzondere dienst in een volgepakte kerk.

Een dagdeel later waren wederom dezelfde muzikanten present bij de kerstochtenddienst in de Immanuelkerk. Voorganger was dominee Ynte de Groot, organist Lien Boer. Het orkest begeleidde de samenzang, en speelde tijdens de collecte Carol for Advent. Dit gedragen stuk bevat de melodie van Stuttgart (C. Witt) en het koraal Come, Thou long expected Jesus (H. Gauntlett) zou er op gezongen kunnen worden. Na afloop van de dienst werd het feestelijke The Saints’ Hallelujah ten gehore gebracht: een combinatie van de bekende stukken When the Saints Go Marching In en het Hallelujahkoor van Händel.

Tweede kerstdag verzamelden muzikanten, zangers en zangeressen zich om 7.00 uur bij Viskenij, om van daaruit de muzikale rondgang door het dorp te maken. Op strategische plekken in Baflo, Rasquert en Saaxumhuizen bracht het mooie gezelschap een paar kerstliedjes ten gehore. Daarna was het even gezellig bijkomen van alle activiteit met een kopje warme chocolademelk en een kerstkransje. Kerst 2017 was officieel afgerond. Leden hadden even vakantie, maar in januari werd iedereen weer met frisse moed en inzet verwacht voor een goede start van het nieuwe jaar. Het Nieuwjaarsconcert voor de muzikanten en het verenigingsconcours voor het twirlteam vonden beide plaats op zaterdag 20 januari. Daarover de volgende keer meer.

Vrijdagavond 16 februari vindt de algemene ledenvergadering plaats in Concordia. Alle leden van Excelsior zijn welkom om belangrijke zaken en kwesties van afgelopen en komend jaar te bespreken, maar ook om vragen te stellen, voorstellen te doen of op een andere manier het hart te luchten.

Op zaterdag 10 maart rijden wij door Baflo e.o. om oud papier op te halen. Als u uw verzamelde en netjes gebundelde papier voor 9.00 uur aan de weg zet, nemen wij het mee! Tussen de acties door kunt u uiteraard uw opgestapelde papiervoorraad kwijt in de blauw-gele container aan de Hoogeweg.

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor ons jaarlijks terugkerende donateursconcert zijn in volle gang. Het thema is dit jaar Helden van de muziek, dus dat kan al niet meer misgaan. Details volgen nog, maar reserveer vrijdagavond 6 april alvast in de planning!

Spread the word. Share this post!