Juli 2018

Hallo iedereen!

De zomervakantie is in zicht, maar dat betekent niet dat de leden van Excelsior nu al kunnen ontspannen. Sterker nog, de voorbereidingen voor het 120-jarig jubileum in 2019 zijn al in gang gezet!

Het absolute hoogtepunt van de laatste tijd was natuurlijk het concert dat de leerlingen van groep 6 gaven ter afsluiting van het muzikale project Jong geleerd, oud gedaan op CDBS Ichthus. Op donderdagavond 7 juni stonden zij klaar om hun talent te laten horen: de slagwerkleerlingen onder leiding van Trefi Bashir en de blazers gedirigeerd door Geertje Mars. De zaal van de Immanuelkerk was gevuld met trotse papa’s, mama’s, broers, zussen, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. En talent zat er zeker tussen! Niet alleen het publiek, maar ook de malletband- en orkestleden die de groep 6’ers begeleidden waren onder de indruk van de klanken van de jeugd. Op de website van de Ichthus staat een kort verslagje met foto’s en een filmpje van gezamenlijke afsluiter Rainbow Rock. Na afloop klonk een groot applaus en werden alle leerlingen beloond met een certificaat, dat hopelijk het begin is van een lange muzikale carrière!

Enkele slagwerkleerlingen die al een eindje onderweg zijn in hun muzikale loopbaan bij Excelsior, doen op 7 juli praktijkexamen in Middelstum.  Binnenkort leest u hoe dat is afgelopen, maar we wensen ze alvast heel veel succes! Op woensdagavond 18 juli is er, onder voorbehoud, een leerlingenconcert van alle malletbandleerlingen.

Vorig jaar hebben onze muzikanten de runners van de Coop BAFLOOP voorzien van aanmoediging in de vorm van gezellige feestmuziek. Ook deze keer, op 14 juli, staan ons dweilorkest en –malletband langs te route om de sportieve sfeer te verhogen. Middenin de vakantie staat opnieuw de medewerking van orkestleden aan de Hoagepreek in de tuin van borg Verhildersum te Leens gepland. Deze Grunneger dainst begint om 11.00 uur en wordt geleid door ds. Pieterman.

Een korte update over de uitslagen van de twirlwedstrijden: tot voor kort werden deze na afloop van iedere wedstrijd gepubliceerd op de site van de NBTA. Vanaf 25 mei zijn de scores i.v.m. met de nieuwe Europese privacywet helaas niet meer door iedereen in te zien. Voor zover mogelijk proberen wij u uiteraard via andere wegen op de hoogte te houden van de resultaten, want zo’n succesvol twirlteam verdient natuurlijk alle publiciteit.

Ten slotte: namens Excelsior iedereen alvast een hele mooie zomer gewenst!

Spread the word. Share this post!