Mei 2017

Hallo iedereen! Op vrijdagavond 31 maart was de Immanuëlkerk in Baflo omgetoverd tot podium voor de leden van de vereniging in het kader van het traditionele donateursconcert. De avond droeg het thema Excelsior goes Hollywood. Dat daar geen twijfel over bestond werd bij het betreden van de kerk al duidelijk: de iconische witte letters uit

Geslaagd!

Zaterdag 15 april deden vijf van onze leden muziektheorie-examen in Zuidhorn. Goed nieuws, want alle vijf de kandidaten zijn met mooie cijfers geslaagd.