Heeft u post voor onze vereniging? Dan kunt u dat sturen naar:

Christelijke muziekvereniging Excelsior Baflo
Heerestraat 16
9953 PJ Baflo

Het bestuur bestaat uit:

Vacature – voorzitter – voorzitter@excelsiorbaflo.nl
Rian Oosterhoff – penningmeester – penningmeester@excelsiorbaflo.nl
Frouke Buist – secretaris – secretaris@excelsiorbaflo.nl
Vacature – algemeen adjunct
Yvette Oostelbos – lid
Nick Buist – lid

Voor vragen en opmerkingen over de website kunt u mailen naar webmaster@excelsiorbaflo.nl