Orkest en malletband
Als je bij ons les hebt op een blaas- of slaginstrument, word je opgeleid om uiteindelijk mee te spelen in het orkest of de malletband. Het maakt hierbij niet uit of je 8 bent of 80: iedereen is van harte welkom. Zowel jong geleerd, oud gedaan als je bent nooit te oud om te leren zijn hier van toepassing. Na gemiddeld twee jaar les wordt (in overleg met de docent) aangeraden om een diploma te halen. De meeste leden hebben een A- en een B-diploma. Muzieklessen worden gegeven in verenigingsgebouw Concordia.

Lesdag koperen blaasinstrumenten: dinsdag
Lesdag saxofoons: donderdag
Lesdag slagwerk: woensdag

Ter voorbereiding op het meespelen in het grote orkest of de echte malletband, en voor het speelplezier natuurlijk, is er een jeugdorkest genaamd Excellio en een jeugdmalletband. De jeugdmalletband staat onder leiding van Gerwin van der Leij en repeteert op vrijdag, Excellio wordt geleid door Arend Gerds en oefent op donderdag samen.

Neem bij interesse in muzieklessen contact op met voorzitter@excelsiorbaflo.nl. Ieder nieuw lid krijgt van de vereniging vier gratis proeflessen!

AMV
Sinds een paar jaar verzorgd C.M.V. Excelsior een AMV-cursus op CDBS Ichthus voor leerlingen vanaf groep 4. AMV is een afkorting voor Algemene Muzikale Vorming en is er om kinderen kennis te laten maken met muziek. Zo leren ze bijvoorbeeld welke muziekinstrumenten er zijn, hoe muzieknoten er uit zien, wat voor soort orkesten er zijn en hoeveel verschillende muzieksoorten er bestaan. Ook leren de kinderen zingen, ritmes herkennen, eenvoudige muziektheorie en een instrument bespelen (blokfluit).

Muzikaal project CDBS Ichthus
Naast de AMV-lessen organiseren wij ook een muzikaal project voor groep 6. De leerlingen krijgen circa 20 muzieklessen in schooltijd, waarbij ze halverwege wisselen van instrument. De ene helft leren ze een blaasinstrument bespelen, de andere helft krijgen ze les op slagwerk. Hierbij worden echte instrumenten van de vereniging gebruikt. Twee keer per seizoen is een muzikale afsluiting waarbij de kinderen kunnen laten horen wat ze geleerd hebben.

Examen Fase 1

Twirlen
Wanneer leden al een aantal jaren twirlen en de basistechnieken grotendeels beheersen is er de mogelijkheid om een diploma te halen. Het is niet verplicht, maar wel zeer gewenst. Deze opleiding wordt niet door de eigen docent gegeven, maar elders verzorgd. Er kan (nog) gekozen worden voor de Fases 1 t/m 3 bij de KNMO, maar ook kunnen levels behaald worden bij de Twirlacademy. Voor wie ambitie heeft zelf docent te worden is het behalen van levels een begin. Daarna kan gestart worden met de docentenopleiding.

Ook zijn er regelmatig leuke twirldagen in schoolvakanties. Deze worden veelal vanuit de verschillende bonden georganiseerd of door andere twirlverenigingen. Tijdens deze dagen wordt men bijgeschoold in twirltechnieken en dans. Vaak worden de clinics gegeven door twirlers die meedraaien in de landelijke top, maar soms ook op Europees of wereldniveau. Ook kan het een bekende danser of choreograaf zijn. Deze dagen zijn toegankelijk voor alle leeftijd-categorie├źn. Dit alles juichen wij van harte toe. Daarom komt de eigen docent regelmatig met informatie over de verschillende activiteiten.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren